+++ Paralajmërim urgjent: Shumë njerëz janë duke pranuar kohëve të fundit e-maila të rrejshëm me informatën kinse janë fitues të Green card-ës. Përmes të njëjtëve e-maila ju kërkohet atyre të bëjnë pagesa përmes Western Union-it. Ju lutemi MOS bëni pagesat e tilla përmes Western Union-it në asnjë mënyrë dhe lexoni më shumë rreth këtij problemi tek Njoftimet për Klientët tanë.

GCAS in Television

Swiss TV Swiss News from 19.05.1998 Quer from 04.05.2001/02
Moderatoren:
1. W.Rüegsegger
2. P. Rohr
3. P. Rohr
Quer from 2001/02/07

Tele Züri / Tele24 Broadcasting 04.08.1998 Broadcasting 25.05.1999
Moderatoren:
1. V. Nikisch
2. P.Röthlisberger
3. S. Falb
Broadcasting 23.06.2000