+++ Paralajmërim urgjent: Shumë njerëz janë duke pranuar kohëve të fundit e-maila të rrejshëm me informatën kinse janë fitues të Green card-ës. Përmes të njëjtëve e-maila ju kërkohet atyre të bëjnë pagesa përmes Western Union-it. Ju lutemi MOS bëni pagesat e tilla përmes Western Union-it në asnjë mënyrë dhe lexoni më shumë rreth këtij problemi tek Njoftimet për Klientët tanë.

Hapi 1 nga totali prej 3 hapash: Plotësoni të dhënat e aplikuesit kryesor!
Ju duhet të plotësoni të dhënat në vijim për pjesëmarrje në llotarinë Greencard. Përdoreni vetëm alfabetin anglez dhe përdorni shkronjën e madhe për fillim të emrave dhe adresave, p.sh. Alban Skenderaj - Rr. Luan Haradianj p.n. - Prishtinë.

  • Hapi 1
  • Hapi 2
  • Përmbledhje
* Fushat e kërkuara
Gjinia * Zgjedhni gjininë e aplikantit kryesor.
Emri * Shkruani emrin tuaj siç është i dhënë në pasaportën apo çertifikatën e lindjes. Përdorni alfabetin anglez.
Mbiemri * Shkruani mbiemrin tuaj siç është i dhënë në pasaportën apo çertifikatën e lindjes. Përdorni alfabetin anglez.
E-mail adresa * Shkruani një e-mail adresë valide, ku aplikuesi mund të kontaktohet në të ardhmen mbi procesin e aplikimit, të dhënat për aplikim, konfirmim të aplikimit dhe ofrim të rezultateve të llotarisë.
E-mail adresa sërish * Ju lutemi shkruani e-mail adresën tuaj edhe një herë për konfirmim të drejtshkrimit.
Vendi i lindjes * Këtu duhet të përzgjedhni shtetin ku keni lindur. Kombësia dhe vendbanimi juaj aktual NUK janë relevante.
Keni të përfunduara 12 vite shkollim? * ¹

Mund të përgjigjeni me PO nëse do të keni mbaruar 12 vite shkollim (shkollen fillore dhe të mesmen)
Gjendja civile * ² Përzgjedhni statusin tuaj. Nëse jeni të martuar, në aplikimin tuaj duhet të përfshini bashkëshortin/ten tuaj, pa marrë parasysh a do të udhëtoni së bashku apo ndaraz në SHBA.
Bashkëshorti/ja ime ka mbaruar shkollën e mesme apo
ka 2 vite përvojë pune. * ¹

Këtu mund të zgjedhni opcionin PO, nëse bashkëshorti/ja juaj do të ketë mbaruar shkollën e mesme brenda një viti nga tani apo ka dy vite përvojë pune.
Vendi i lindjes së bashkëshortit/es tuaj * Përzgjedhni shtetin e lindjes së bashkëshortit/es tuaj. Shtetësia dhe vendbanimi aktual janë irelevante këtu.
  Kodi shtetëror Prefiksi Numri
Telefoni *          Është me rëndësi të na jepni të dhënat mbi numrin e telefonit, ku ne mund të ju kontaktojmë për informata shtesë dhe për të ju njoftuar mbi rezultatet e llotarisë.
Kodi shtetëror Prefiksi Numri
Telefoni mobil  Është me rëndësi të na jepni të dhënat mbi numrin e telefonit mobil, ku ne mund të ju kontaktojmë për informata shtesë dhe për të ju njoftuar mbi rezultatet e llotarisë.
  Numri i telefonit na e lehtëson mundësinë që të ju kontaktojmë kur të shpalleni fitues
      

Kjo është webfaqja zyrtare e GCAS. Ne specializojmë në ofrimin e shërbimit për klientët e interesuar për pjesëmarrje në llotarinë amerikane për Green Card. Ju lutemi mos aplikoni në këtë llotari përmes agjensioneve tjera të ngjajshme që shtiren si kompania jonë!

Adresa jonë usakosova.com është webfaqe private dhe nuk është pjesë e Qeverisë amerikane. Përmes zyrës sonë ju mund të aplikoni për pjesëmarrje në llotarinë amerikane dhe të fitoni të drejtën për të jetuar, punuar dhe studjuar në SHBA.