+++ Paralajmërim urgjent: Shumë njerëz janë duke pranuar kohëve të fundit e-maila të rrejshëm me informatën kinse janë fitues të Green card-ës. Përmes të njëjtëve e-maila ju kërkohet atyre të bëjnë pagesa përmes Western Union-it. Ju lutemi MOS bëni pagesat e tilla përmes Western Union-it në asnjë mënyrë dhe lexoni më shumë rreth këtij problemi tek Njoftimet për Klientët tanë.

Mirsevjen!

Mirsevjen në përmbajtjen e Përdoruesve të regjistruem të faqes tonë
Live and Work
in the USA

Participate now in the Official US Green Card Lottery!
greencard
¹ Education OR
Work Experience:
A principal applicant must have EITHER a high school education or its equivalent, defined in the U.S. as successful completion of a 12-year course of elementary and secondary education OR two years of work experience within the past five years in an occupation requiring at least two years of training process or experience to perform. The U.S. Department of Labor’s O*Net OnLine database will be used to determine the occupations that require at least two years of training or experience to perform. It is sufficient if the applicant has completed the requirements within approx. 1,5 years after the application.

² If you are separated from your spouse and a court has determined the separation, you may apply without your spouse. In this case choose "not married".